از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه
ListNasherinFaalHaghighi

 لیست ناشر مولفین فعال

در این قسمت اطلاعات مربوط به ناشر مولفین دیجیتال که هم اکنون در این سامانه فعال می باشند نشان داده می شود.
ردیفنام و نام خانوادگینام پدرشهرستانکد پروندهمجوزهای فعالیت
1 هادی طاهری جواداصفهان8070 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل
2 حمیدرضا رازقیهدایتمشهد6108 نشر دیجیتال برخط,نشر دیجیتال مبتنی بر حامل,تصدی رسانه برخط تلفن هوشمند,تصدی رسانه برخط پیام ده,تصدی رسانه برخط کاربر محور,تکثیر حامل های دیجیتال محدود(Duplicator)
3 میرحبیب ابوالعلاییمیرعزیزشهرجدیدسهند5239 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل,نشر دیجیتال برخط
4 مجتبی شفاعیمحمد حنفیهتهران4808 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل,نشر دیجیتال برخط
5 امیر نایبی جمعلی اصغر 2201 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل
6 علی محمدی شیخلرقدرت اللهتهران6076 نشر دیجیتال برخط
7 امین خلیلیرضاگلپایگان4747 نشر دیجیتال برخط,تصدی رسانه برخط کاربر محور,نشر دیجیتال مبتنی بر حامل
8 حسین اقلیمیامحسنهمدان3812 نشر دیجیتال برخط
9 سید مسیح موسوی نامقیسید غلامحسین 3678 نشر دیجیتال برخط
10 محمد مهدی ربانیمحسن 2613 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل,نشر دیجیتال برخط
12345...»
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. Footer